دوره رایگان امنیت Ceh

با یاری پروردگار و استعانت از او دوره رایگان امنیت جهت استفاده دوستان عزیز و هم میهنان گرامی از امروز کلید خواهیم زد. انشالله دوره پرباری داشته باشیم. دوستان می توانند سوالات خود و نظرات خود را در ذیل هر جلسه بیاورند. لینک جلسه اول